text.skipToContent text.skipToNavigation

Záruka a odpovědnost

Záruční podmínky se řídí platným právními předpisy.

Fotografie produktů na našich webových stránkách slouží pouze pro ilustraci. Ačkoliv jsme se vynaložili veškeré úsilí k co nejpřesnější reprodukci barev produktu, nemůžeme zaručit, že monitor vašeho počítače barvy produktů zobrazí správně. Skutečný vzhled produktů se může od fotografií mírně lišit.

1. Pokud je zboží poškozené

Naše společnost je právně zavázána dodávat zboží, které je v souladu s touto smlouvou."

Jakožto zákazník máte zákonná práva na reklamaci zboží, které je poškozené, nebo které se liší od svého popisu. Více informací o právech spotřebitele Vám poskytne místní právní poradna nebo pracoviště obchodní inspekce. Žádná část těchto podmínek nijak neovlivňuje platné právní předpisy a nároky spotřebitele.

2. Záruka výrobce

Součástí dodaného zboží je záruka výrobce. Více informací naleznete v záručním listu, který je součástí balení. Tato záruka je pouze nadstavbou standardní záruky vyplývající ze zákona a nijak neovlivňuje vaše práva jakožto spotřebitele na reklamaci zboží, které je poškozené, nebo které se liší od svého popisu.

3. Záruka kvality zboží

1. Garantujeme, že při dodání a po dobu trvání záruční lhůty bude zboží bez závad. Tato záruka se nicméně nevztahuje na okolnosti popsané v odstavci 8.4.2.

2. Tato záruka se nevztahuje na závady a poruchy vzniklé z důvodu:

běžného opotřebení;

úmyslného poškození, nestandardního skladování nebo provozních podmínek nebo nedbalosti ze strany vás či třetí strany;

používání zboží způsobem jiným, než uvedeným v návodu k obsluze;

zásahu do produktu nebo jeho opravy Vámi nebo třetí stranou, která není jedním z našich autorizovaných servisních pracovišť.

3. Tato záruka je pouze nadstavbou standardní záruky vyplývající ze zákona a nijak neovlivňuje vaše práva jakožto spotřebitele na reklamaci zboží, které je poškozené, nebo které je odlišné od svého popisu.

 

 

Registrace produktů za účelem získání rozšířené záruky

 

 
Přehled produktů s rozšířenou zárukou 2+1 let