text.skipToContent text.skipToNavigation

Vracení zboží obsahujícího nebezpečné látky


Co je to „nebezpečné zboží“?


Produkty obsahující hořlavé, tlakové, žíravé, ekologicky nebezpečné nebo jakékoli jiné nebezpečné chemikálie, lithiové baterie / nabíjecí baterie, spreje a magnety se označují jako „nebezpečné předměty“. Tyto položky jsou v EU klasifikovány jako nebezpečné zboží. To znamená, že při komerční přepravě představují vyšší riziko než jiné předměty. Proto se na ně vztahuje povinnost přesného označení.
Pro vracení nebezpečného zboží proto platí zvláštní podmínky týkající se:

  • balení
  • označení
  • přepravy


Jak identifikovat nebezpečné zboží?

 

Ostatní symboly nebezpečného zboží:

 

Jak mám zabalit nebezpečné zboží?

Pokud je to možné, použijte k vrácení produktu originální obal GROHE. Má potřebné potisky a obalový materiál pro přepravu příslušného produktu. Pokud vám bylo zboží zasláno bez dalšího přepravního obalu v balení produktu, použijte původní obal také jako přepravní obal pro vrácení. Proto si prosím originální přepravní obal GROHE nebo obal produktu uschovejte až do konce záruční doby. Zkontrolujte, zda je štítek nebezpečného zboží stále zřetelně viditelný a čitelný. Pokud tomu tak není, vyměňte jej prosím. Použijte tiskové šablony uvedené na této stránce.

Nepřelepujte prosím stávající štítky nebezpečného zboží a textové prvky. Štítky označující nebezpečné zboží se navíc nesmí lepit přes rohy kartónu. Pokud zboží vyžaduje několik štítků nebezpečného zboží, musí být všechny štítky (s výjimkou druhého symbolu směrové šipky) na jedné straně obalu.

V případě poškození originálního obalu prosím použijte nový obal. Ujistěte se, že obal je pevný a stabilní, aby odolal pádu a nedošlo k jeho deformaci. Vytiskněte příslušné symboly nebezpečí (barevně a ve skutečné velikosti) a nalepte je na obal tak, aby byly viditelné.
Mějte prosím na paměti, že láhve s CO2 mohou být dopravovány pouze s odpovídajícím ochranným víčkem připevněným k CO2 láhvi. Výrobky naplněné tekutinami musí být bezpečně utěsněny, aby nedošlo k úniku obsahu během přepravy.

Pokud vracíte několik nebezpečných položek, je pro splnění zákonných požadavků důležité, aby byly vráceny jednotlivě, nikoli společně v jednom balení.

Rádi bychom zdůraznili, že pokud nesplníte povinnost spojené s označením, budeme vám účtovat náklady na dopravu. Pro více informací si prosím přečtěte naše obchodní podmínky.

Mějte prosím na paměti, že při přepravě lithiových a dobíjecích baterií je třeba dodržovat zvláštní předpisy pro přepravu nebezpečného zboží. Produkty v balení zajistěte proti sklouznutí dopředu nebo dozadu a proti náhodnému zapnutí. V případě jakýchkoliv pochybností si prosím vyjasněte podmínky přepravy s oddělením naší společnosti.

 

Poškozené nebezpečné zboží

Poškozené nebezpečné zboží, včetně poškozených CO2 láhví a lithiových baterií, nelze vrátit a mělo by být likvidováno v recyklačním středisku. Pokud zboží, které chcete vrátit, obsahuje poškozené lithiové baterie, před vrácením prosím poškozenou baterii ze zařízení vyjměte. Přístroje prosím vracejte bez baterií. Pokud není možné baterie bezpečně vyjmout, obraťte se prosím na náš zákaznický servis a dohodněte další postup.

Poškozenou baterii lze poznat následujícím způsobem:

  • Poškozené nebo výrazně zdeformované pouzdro
  • Známky koroze na kovových částech baterie
  • Natavená místa na plastovém krytu
  • Zahřívání baterie, když je vypnutá
  • Únik elektrolytu z baterie

 

 

Tiskové šablony štítků nebezpečných látek si stáhněte zde:

Další informace naleznete v našich bezpečnostních listech