text.skipToContent text.skipToNavigation

Časté dotazy
GROHE Blue 425 g bombičky CO2

Proč je úvodní sada o tolik dražší?

Součástí ceny za úvodní sadu jsou nejen bombičky CO2 (+ ventily), ale také plyn, který je uvnitř. Bombička připadne do vašeho vlastnictví, tudíž jejich doplnění bude snadné a pohodlné.

Kolik bombiček potřebuji?

Jedna 425 g bombička CO2 je součástí úvodní sady GROHE Blue. Je tedy zapotřebí zakoupit jednu úvodní sadu 425 g bombiček CO2 (40422000), která obsahuje čtyři bombičky. Dohromady tak budete mít pět bombiček CO2. Jakmile spotřebujete obsah čtyř bombiček a v provozu bude pátá, objednejte si doplnění prázdných bombiček (40687000) v e-shopu GROHE.

Jakým způsobem mohu bombičky CO2 zlikvidovat?

Nelikviduje bombičky CO2 spolu s běžným domácím odpadem. Obraťte se na specializovanou sběrnu odpadu nebo bombičky odešlete zpět společnosti GROHE. Ta vám však není schopna poskytnout žádnou finanční náhradu.

Kolik perlivé vody lze získat z jedné 425 g bombičky CO2?

Až 60 litrů. Skutečný objem závisí na tom, zda budete dávkovat jemně perlivou nebo zcela sycenou vodu.

Musí být plynové bombičky před odesláním společnosti GROHE prostřednictvím UPS zcela prázdné?

Nemusí. V bombičce může zůstat obsah s tlakem až 2 bary. Odeslání zásilky 425 g bombiček CO2 je možné pouze prostřednictvím UPS.

Jak proces doplňování karbonizačních lahví funguje?

Jakmile spotřebujete obsah čtyř karbonizačních lahví, objednejte si doplnění prázdných karbonizačních lahví (40 687 000) v e-shopu GROHE. Společnost GROHE vám odešle předplacenou návratku prostřednictvím e-mailu. Vytiskněte návratku a přilepte ji na štítek UPS na krabici. Na krabici přilepte rovněž nálepku označující doplnění (nálepka byla součástí úvodní sady nebo poslední objednávky doplnění) přímo na symbol čtyřúhelníku. Ujistěte se, že je symbol čtyřúhelníku (UN 1013) nálepkou zcela zakrytý. Vyhledejte nejbližší pobočku UPS a podejte zde bezplatně svou zásilku. UPS doručí zásilku společnosti GROHE, která vám obratem odešle doplněné CO2 karbonizační lahve.

 

SNADNÁ VÝMĚNA CO2 KARBONIZAČNÍCH LAHVÍ

Nejčastější dotazy
Filtry GROHE Blue

Kdy je nutné měnit filtr?

Filtr je zapotřebí měnit pokaždé, když dojde k jeho opotřebení, nebo alespoň jednou za 12 měsíců. Na rukojeti se nachází LED indikátor poskytující dokonalý přehled o stavu opotřebení filtru. Pokud indikátor bliká, znamená to, že kapacita filtru klesla pod 10 %. Pokud indikátor rychle bliká oranžovou barvou, značí to, že kapacita je již nižší než 1 % a kazetu filtru je nutné okamžitě vyměnit. Pokud nastane čas, kdy kapacita stávajícího filtru vyprší a bude tak nutné filtr vyměnit za nový, bude dioda na výpusti blikat oranžově.

Je filtr snadno recyklovatelný?

Ano, filtr lze vyhodit do běžného kontejneru na plasty.

Jak probíhá výměna filtru?

Filtr se mění zcela jednoduše prostým vyšroubováním starého a našroubováním nového. Nemusíte ani uzavírat hlavní přívod vody.

Výměna filtru – GROHE BLUE Home