text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrátenie tovaru obsahujúceho nebezpečné látky


Čo je to „nebezpečný tovar“?

Produkty obsahujúce horľavé, tlakové, žieravé, ekologicky nebezpečné alebo akékoľvek iné nebezpečné chemikálie, lítiové batérie/nabíjacie batérie, spreje a magnety sa označujú ako „nebezpečné predmety“. Tieto položky sú v EÚ klasifikované ako nebezpečný tovar. To znamená, že pri komerčnej preprave predstavujú vyššie riziko ako iné predmety. Preto sa na ne vzťahuje povinnosť presného označenia.
Pre vrátenie nebezpečného tovaru preto platia zvláštne podmienky týkajúce sa:

  • balenia
  • označenia
  • prepravy


Ako identifikovať nebezpečný tovar?

 

Ostatné symboly nebezpečného tovaru:

 

Ako mám zabaliť nebezpečný tovar?


Pokiaľ je to možné, použite na vrátenie produktu originálny obal GROHE. Má potrebné potlače a obalový materiál na prepravu príslušného produktu. Pokiaľ vám bol tovar zaslaný bez ďalšieho prepravného obalu v balení produktu, použite pôvodný obal tiež ako prepravný obal na vrátenie. Preto si, prosím, originálny prepravný obal GROHE alebo obal produktu uschovajte až do konca záručnej lehoty. Skontrolujte, či je štítok nebezpečného tovaru stále zreteľne viditeľný a čitateľný. Pokiaľ to tak nie je, vymeňte ho, prosím. Použite tlačové šablóny uvedené na tejto stránke.

Neprelepujte, prosím, existujúce štítky nebezpečného tovaru a textové prvky. Štítky označujúce nebezpečný tovar sa navyše nesmú lepiť cez rohy kartónu. Pokiaľ tovar vyžaduje niekoľko štítkov nebezpečného tovaru, musia byť všetky štítky (s výnimkou druhého symbolu smerovej šípky) na jednej strane obalu.

V prípade poškodenia originálneho obalu, prosím, použite nový obal. Uistite sa, že obal je pevný a stabilný, aby odolal pádu a nedošlo k jeho deformácii. Vytlačte príslušné symboly nebezpečenstva (farebne a v skutočnej veľkosti) a nalepte ich na obal tak, aby boli viditeľné.
Majte, prosím, na pamäti, že fľaše s CO2 sa môžu dopravovať iba so zodpovedajúcim ochranným viečkom pripevneným k CO2 fľaši. Výrobky naplnené tekutinami musia byť bezpečne utesnené, aby nedošlo k úniku obsahu počas prepravy.

Pokiaľ vraciate niekoľko nebezpečných položiek, je pre splnenie zákonných požiadaviek dôležité, aby boli vrátené jednotlivo, nie spoločne v jednom balení.

Radi by sme zdôraznili, že pokiaľ nesplníte povinnosť spojenú s označením, budeme vám účtovať náklady na dopravu. Pre viac informácií si, prosím, prečítajte naše obchodné podmienky.

Majte, prosím, na pamäti, že pri preprave lítiových a dobíjacích batérií je potrebné dodržiavať zvláštne predpisy pre prepravu nebezpečného tovaru. Produkty v balení zaistite proti skĺznutiu dopredu alebo dozadu a proti náhodnému zapnutiu. V prípade akýchkoľvek pochybností si, prosím, vyjasnite podmienky prepravy s oddelením našej spoločnosti.

 

Poškodený nebezpečný tovar

Poškodený nebezpečný tovar, vrátane poškodených CO2 fliaš a lítiových batérií, nie je možné vrátiť a mal by sa likvidovať v recyklačnom stredisku. Pokiaľ tovar, ktorý chcete vrátiť, obsahuje poškodené lítiové batérie, pred vrátením, prosím, poškodenú batériu zo zariadenia vyberte. Prístroje, prosím, vracajte bez batérií. Pokiaľ nie je možné batérie bezpečne vybrať, obráťte sa, prosím, na náš zákaznícky servis a dohodnite ďalší postup.

Poškodenú batériu je možné spoznať nasledujúcim spôsobom:

  • Poškodené alebo výrazne zdeformované puzdro
  • Známky korózie na kovových častiach batérie
  • Natavené miesta na plastovom kryte
  • Zahrievanie batérie, keď je vypnutá
  • Únik elektrolytu z batérie

 

 

Tlačové šablóny štítkov nebezpečných látok si prevezmite tu:

Iné informácie nájdete v našich kartách bezpečnostných údajov