text.skipToContent text.skipToNavigation
GROHE Blue Cleaning cartridge
Article number 40434001
EAN code 4005176985294
Color  
Availability In Stock

€40,49

incl. VAT  plus shipping costs
Quantity

 Внимание: 

 • Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване.
 • Да се съхранява извън обсега на деца.
 • Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
 • Да не се пробива и изгаря дори след употреба.
 • Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/122 °F.
 • Да не се пръска в очите.
 • Съдържа Активен хлор, освободен от хипохлориста киселина: min. 0,07 g/kg.
 • Използвайте биоцидите предпазливо. Преди употреба винаги четете етикета и информацията за продукта.
 • Pегистрационен номер според Наредбата за деклариране на биоциди: N-79398 (PT 2,4,5) 

Free shipping on orders above €49

Shipping cost on orders below €49 is €4,95

GROHE Blue cleaning cartridge – hygiene guaranteed

 • including sprayhead
 • only to use in combination with 40 694 000
 • for 100% disinfection and cleaning of the GROHE Blue cooler and filter head
 • This product is a hazardous substance. Find more information in the safety data sheet. You can download the safety data at: www.grohe.com/safety-data-sheets/
 • for use with GROHE Blue cleaning cartridge adapter 40 694 000, sold separately