text.skipToContent text.skipToNavigation
GROHE Blue Cleaning cartridge
Article number 40434001
EAN code 4005176985294
Color  
Availability In Stock

34,99 €

incl. VAT  plus shipping costs
Quantity

 Внимание: 

 • Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване.
 • Да се съхранява извън обсега на деца.
 • Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
 • Да не се пробива и изгаря дори след употреба.
 • Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/122 °F.
 • Да не се пръска в очите.
 • Съдържа Активен хлор, освободен от хипохлориста киселина: min. 0,07 g/kg.
 • Използвайте биоцидите предпазливо. Преди употреба винаги четете етикета и информацията за продукта.
 • Pегистрационен номер според Наредбата за деклариране на биоциди: N-79398 (PT 2,4,5) 
 • UFI: N8T0-Y0R9-X00V-9XXK

Free shipping on orders above €49

Shipping cost on orders below €49 is €9,95

 • За 100% дезинфекция на охладителя GROHE Blue
  и филтърната глава
 • Със спрей накрайник
 • Предназначен за използване с GROHE Blue адаптор 40 694 000, продава се отделно
 • Това е агресивна субстанция. Открийте повече информация в инструкциите за безопастност. Можете да ги свалите от:
  www.grohe.com/safety-data-sheets/